Головна » Зарубіжна література

Влада золота та її філософія в повісті О. Бальзака "Гобсек". Неоднозначність образу Гобсека (урок)

Темау року: влада золота та її філософія в повісті О. Бальзака "Гобсек".Неоднозначність образу Гобсека.

Мета: висвітлити суть задуму повісті "Гобсек", розвивати вміннявисловлювати і обстоювативласні думки під час ведення дискусії, засвоїти правила поведінки під час дискусии; виховуватибажання протистояти суспільному злі; сприяти засвоєннюморальних цінностей.

Очікувані результати

Післяпроведення уроку учні

знатимуть::ідейно — духовний зміст повісті; суть неоднозначності образу

героя;

умітимуть: визначатипроблематикутвору;з'ясовуватиобрази :

дискутувати; пояснити,у чомуполягаєактуальність твору;

працювати з текстом художнього твору.

Тип уроку: закріплення та застосування знань.

Форми роботи: бесіда з елементами дискусії; літературнавікторина;робота в групах; компаративний аналіз образу.

Обладнання:портретО.Бальзака;ілюстраціїдоповісті;правиладискусії; таблиця, текст роману.

Випереджувальні завдання:підготувати характеристику образу ,

компаративнийаналізобразівГобсекаіПузира;

Епіграфи до уроку.

Пристрасті згубні , аджевони засліплюютьлюдей.

Життя-нелегке ремесло, і слід докласти зусиль ,щоб навчитися його

О.БальзакОпрацювання навчального матеріалу

М о т и в а ц і й н и йе т а п

-Вступне слово учителя, оголошеннятеми..

-Бесіда

--Про що мибудемо говорити?

-- Що маємоз’ясувати?

--Якийпланнашихдійвиможете запропонувати, щоб досягтимети?

--Щоу нашому житті змінеться, якмидізнаємосяпро це?

Актуалізація опорних знань.(Літературна вікторина)

Упізнай героя повісті.

Упізнай місце дії.


Бесіда

- Розкрийте суть загального задуму "Людської комедії"

-Яквирозумієтедумкуавтора:"Ідеяцьоготворународиласявнаслідок порівняння людства з тваринним світом"?

-Як можна охарактеризувати жанр твору?

Виступи експертів_(розгорнуті консультації твору)- Тематика.Жанр.Композиція.

Запитання учнів до експертів.Наприклад: неоднозначність жанру

Дискусія

Повторення правил ведення дискусії. (Див. таблицю)

Учні ділятьсяна дві групи:

-позитивне ставлення до героя

-негативне ставлення до героя

Постановка проблемного питання.

"Хто він: скнара чи філософ, людина підла чи мисляча?"

-Для чого Дервіль письменнику?


-Негативні риси героя:

збагачення любою ціною;не вміє тримати слово;відсутність родинних почуттів; навіть з друзями шукає вигоду;не властиві людські почуття.

-Позитивні риси героя:

чесність;

філософ зі школи циніків;

правосуддя не тільки карає;

ставленнядоФанніМальво,додітейде

Ресто.

Підсумок експертів.

Які найбільш переконливі аргументи обох сторін?

Бесіда.

-Скільки гобсеків у повісті?

-Чи можна проблеми твору вважати актуальними?

Компаративний аналіз образів Гобсека, Плюшкіна, Скруджа.

Перша група шукає спільне в образах Пузира та Гобсека

Друга група –відмінне.

Результати записують у таблицю,кола Вена

Гобсек

Спільне

Пузир

Рефлексивно-оцінювальний етапВірш В. Гомона "Від чого втікаєш, Людино..."

-Чи досягли ми мети уроку?

-Що вам найбільше запам’я талось?

-Хто з учнів себе найкраще проявив?

-Як оцінюєте власний внесок в роботу на уроці?

Домашнє завдання

Написати інтрев’ю з одним з персонажів твору.

Або

Підготувати відповідь «Неоднозначність образу Гобсека»


 

Схожі презентації: