Головна » Всесвітня історія

Феодальні повинності залежних селян (12 слайдів)

В Західній Європі сформувалися такі форми феодального землеволодіння:

Аллод – це спадкове землеволодіння, повністю незалежне, вільновідчужена земля.

Бенефіций – неспадкове землеволодіння, умовне, передбачало несення служби, як правило військової.

Феод – спадкове умовне землеволодіння, надавалось васалу після його присяги феодалу, що надав землю. Присяга передбачала те, що васал воюватиме під керівництвом феодала і при необхідності викупить його з полону.

З метою забезпечення всіх потреб феодала в умовах раннього середньовіччя, коли панували переважно натуральні відносини і низький рівень розвитку продуктивних сил, його господарство мало багатогалузевий характер. Орні землі маєтків феодалів були поділені на дві частини: селянські та панські. Феодальні відносини вели не лише до зростання землеволодінь феодала, а й до фактичного покріпачення селян, що проявлялося в регламентації свободи селян та збільшенні селянських повинностей.

Хоча в порівнянні з безправним рабом, який повністю позбавлений будь-якої власності, у селянина була деяка матеріальна заінтересованість, що не могло не вплинути на його продуктивність праці. Селянин мав власні знаряддя праці, власне господарство, був представником громади, яка старалась захистити не тільки його особисто, але і майнові права його родини.

Однією з основних форм взаємин селянина та феодала була феодальна рента, що відображалася в 3-ох видах: натуральний оброк (продуктова рента), панщина (виступала у вигляді відробіткової ренти) та грошовий оброк (грошова рента).

В період переходу феодальних відносин у капіталістичні, з розвитком ринкових відносин, починає переважати грошова рента. Продуктова та відробіткова рента трансформувалися в грошову ренту, і цей процес переходу називається комутацією ренти. Звичайно, що при цьому залежність селянина від феодала зменшувалась або за викуп і зовсім знищувалась. Такі типи господарств в переважній кількості країн Західної Європи переважали.

В країнах Східної Європи навпаки переважала відробіткова рента, так як там превалювали господарства з виробництвом додаткового продукту (це як правило, обслуговування панських підприємств, млинів, панщина на панських полях та ін.). Феодальна залежність при цьому доходила до кріпосництва (тобто, до прикріплення селян до землі). Умови могутньої централізованої держави, а також відповідні політичні та економічні чинники, що проявлялися в вигідних поставках сільськогосподарської місцевої продукції (як правило, хліба) на відділені ринки, сприяли прикріпаченню селян до землі в господарствах Східної Європи.

З презентації можна детальніше дізнатися про феодальні повинності залежних селян.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (11.8Kb)

 

Дана презентація складається з 12 слайдів.

Схожі презентації: