Головна » Українська література

Т.Шевченко «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція (презентація)
Мета Уроку:
- розкрити тему, ідею, актуальність поеми;
- розвивати вміння сприймати літературні твори у історичному контексті;
- виховувати любов і повагу до історичного минулого України.

Тести:
1.   У поемі «Гайдамаки» Т.Шевченко відтворив:
    1 варіант
        а) антифеодальний рух XVIIIст.;
        б) Коліївщину:
        в) повстання Северина Наливайка;
        г) повстання Яреми Галайди.
     2 варіант
        а) повстання Яреми Галайди;
        б) антифеодальний рух XVIIIст.;
        в) Коліївщину;
        г) повстання Северина Наливайка.

2. Джерела написання поеми "Гайдамаки”:
1 варіант
        а) усна народна творчість;
        б) розповіді старих людей, учасників повстання;
        в) наукові праці, мемуари, художні твори;
        г) спогади рідного діда Івана Швеця.
2 варіант
        а) розповіді старих людей, учасників повстання;
        б) наукові праці, мемуари, художні твори;
        в) спогади рідного діда Івана Швеця;
        г) усна народна творчість.
     
3. Найбільший за обсягом твір Т.Шевченка:
1 варіант
        а) "Катерина”
        б) "Гайдамаки”
        в) "Кавказ”
        г) "Сон”
2 варіант
        а) "Кавказ”
        б) "Катерина”
        в) "Сон”
        г) "Гайдамаки”

4. Кому призначено поему "Гайдамаки”?
1 варіант
        а) українському народу;
        б) В.Жуковському;
        в) російському народу;
        г) К.Брюллову.
2 варіант
        а) В.Жуковському;
        б) російському народу;
        в) К.Брюллову;
        г) українському народу.

5. Яка основна причина виникнення гайдамацького руху?
1 варіант
        а) кріпаччина;
        б) татаро-турецькі набіги;
        в) знущання польської шляхти;
        г) польські повстання.
2 варіант
        а) знущання польської шляхти;
        б) кріпаччина;
        в) польські повстання;
        г) татаро-турецькі набіги.

6. Який новаторський прийом застосував Т.Шевченко у поемі "Гайдамаки”?
1 варіант
        а) використання строф різного розміру;
        б) вживання у творі української і польської мови;
        в) авторські вимисли і домисли;
        г) поєднання віршованого тексту з прозовим.
2 варіант
        а) поєднання віршованого тексту з прозовим;
        б) авторські вимисли і домисли;
        в) використання строф різного розміру;
        г) вживання у творі української і польської мови.

7. Кого мав на увазі Т.Шевченко, пишучи "кат панує” (розділ "Треті півні”):
                                                              1 варіант 
        а) Миколу І;
        б) всіх гнобителів українського народу;
        в) конфедератів;
        г) Лейбу.
                                                              2 варіант
        а) всіх гнобителів українського народу;
        б) Лейбу;
        в) Миколу І;
        г) конфедератів. 

8. Коліївщина тривала один місяць. Скільки часу вона триває в поемі?
1 варіант
        а) місяць;
        б) півроку;
        в) майже рік;
        г) три роки.
2 варіант
        а) півроку;
        б) майже рік;
        в) три роки;
        г) місяць.

9. Який епізод поеми не відповідає історичній дійсності?
1 варіант
        а) страта Гонти;
        б) вбивство Гонтою своїх дітей;
        в) смерть Залізняка на засланні;
        г) розгром гайдамацьких загонів.
2 варіант
        а) вбивство Гонтою своїх дітей;
        б) розгром гайдамацьких загонів;
        в) страта Гонти;
        г) смерть Залізняка на засланні.

10. Головний герой поеми:
1 варіант
        а) повсталий народ;
        б) Ярема Галайда;
        в) Іван Гонта;
        г) Максим Залізняк.
2 варіант
        а) Іван Гонта;
        б) Максим Залізняк;
        в) повсталий народ;
        г) Ярема Галайда.

Тлумачення історичних термінів, знайомство з історичними діячами

Гайдамаки
Коліївщина
Конфедерати
Титар
Свячений   
Треті півні
Залізняк Максим
Гонта Іван
Галайда
Гупалівщина

Історія написання твору

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (1.33Mb)

 

Дана презентація складається з 17 слайдів.

Схожі презентації: