Головна » Право

Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права» (урок)

Мета:перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.

Тип уроку:урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

Клас розподіляється на групи, кожна з яких працює з однією з груп прав чи обов’язків людини, моделює –2 ситуації, презентує їх. Інші групи мають їх проаналізувати.

2-й варіант

Тестові завдання

1.Укажіть підстави для набуття громадянства України:

А)за територіальним походженням;

Б)за соціальним статусом;

В)внаслідок визнання батьківства;

Г)внаслідок отримання спадщини.

2.Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її згодою:

А)від 6 до 8 років;

Б)від 0 до 8 років;

В)від 4 до 8 років;

Г)від 5 до 8 років.

3.Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»:

А)8 жовтня99 р.;

Б)6 квітня 997 р.;

В)8 січня 200 р;

Г)вересня 2005 р.

4.Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загальної Декларації прав людини:

А)0 грудня 948 р.;

Б)4 листопада 950 р.;

В)20 листопада 989 р.;

Г)28 червня 996 р.

5.Які види конституційних прав та свобод вам відомі?

А)Особисті;

Б)економічні;

В)сімейні;

Г)колективні.

6.Серед об’єднань громадян розрізняють:

А)громадські організації;

Б)громадянські організації;

В)національні меншини;

Г)політичні партії.

7.Законодавство України дозволяє діяльність:

А)будь-яких об’єднань громадян;

Б)тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);

В)тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету боротьбу за владу;

Г)крім об’єднань, створених за професійною ознакою.

8.Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»:

А)середня загальноосвітня школа;

Б)школа психологічного розвантаження;

В)школа соціальної реабілітації;

Г)автошкола.

9.Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення:

А)вибори;

Б)референдум;

В)ратифікація;

Г)легалізація.

10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи місцевого самоврядування в Україні:

А)територіальна громада;

Б)сільська, селищна, міська рада;

В)районна державна адміністрація;

Г)сільський, селищний, міський голова.

11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:

А)місцеві вибори;

Б)збори політичної партії;

В)сесії сільських, селищних, міських рад;

Г)місцеві референдуми.

12. Структура освіти України включає:

А)дошкільну освіту;

Б)приватну освіту;

В)вищу освіту;

Г)домашню освіту.

ІІІ. Домашнє завдання

Створити творчі групи і підготуватися до захисту проектів за темами:

1.Ти і цивільно-правові відносини:

а)право власності;

б)цивільно правові договори;

в)захист майнових та особистих немайнових прав;

г)права споживачів;

д)як успадкувати майно.

2.Закони в житті твоєї сім’ї:

а)сім’я та шлюб;

б)особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;

в)захист прав дитини в сім’ї.

3.Твої права у трудових відносинах:

а)реалізація права на працю;

б)трудовий договір;

в)особливості праці неповнолітніх.


 

Схожі презентації: