Головна » Право

Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті» (урок)

Мета:узагальнити та проконтролювати знання з теми, перевірити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.

Тип уроку:урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, умінь та навичок

Тестові завдання

1.Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин:

А)звичаї;

Б)традиції;

В)право;

Г)мораль.

2.Укажіть, які з наведених ознак характеризують право:

А)формується одночасно з виникненням суспільства;

Б)існує лише у свідомості людини;

В)має встановлену форму вираження;

Г)регулює всі суспільні відносини.

3.Скільки є видів правопорушень за змістом?

А)Стільки ж, скільки і галузей права;

Б)більше, ніж галузей права;

В)менше, ніж галузей права;

Г)види правопорушень з галузями права не пов’язані.

4.Що в перекладі означає слово «конституція»?

А)Устрій;

Б)угода;

В)створення;

Г)договір.

5.Який із видів юридичної відповідальності указано неправильно?

А)Адміністративна;

Б)матеріальна;

В)дисциплінарна;

Г)міждержавна.

6.Конституцію незалежної України було прийнято:

А)99 р.

Б)978 р.

В)990 р.

Г)996 р.

7.Визначте види соціальної норми:

А)укладання договору позики;

Б)святкування Великодня;

В)сватання перед весіллям;

Г)неповага до старших.

8.Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:

А)Конституцією України;

Б)законами України;

В)законами України та міжнародними договорами;

Г)міжнародними договорами.

9.Серед суб’єктів правовідносин розрізняють:

А)громадян;

Б)фізичних осіб;

В)організації;

Г)юридичних осіб.

10. У додержавний період роль регуляторів суспільних відносин виконували:

А)мораль;

Б)право;

В)звичаї;

Г)традиції.

ІV. Підсумки уроку

Рефлексія щодо вчасності та правильності виконаних завдань.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, особливу увагу звернути на визначення ключових понять.


 

Схожі презентації: