Головна » Право

Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах» (урок)

Тема.Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєїсім’ї» та «твої права у трудових відносинах»

Мета:узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.

Тип уроку:урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

1-й варіант.

Захист проектів

Теми проектів:

1.Ти і цивільно-правові відносини.

2.Закони в житті твоєї сім’ї.

3.Твої права у трудових відносинах.

2-й варіант.

Тестові завідання

1.Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України:

А)усна;

Б)письмова;

В)письмова нотаріальна;

Г)письмова за допомогою комп’ютерного набору.

2.Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:

А)юридичні особи;

Б)тільки громадяни України;

В)усі фізичні особи без обмежень;

Г)фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

3.Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права:

А)купівля машини;

Б)крадіжка мотоциклу;

В)купівля квартири;

Г)оренда приміщення.

4.У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншимидоходами?

А)після 8 років;

Б)після 5 років;

В)після 2 років;

Г)після 4 років.

5.Предметом цивільного права є:

А)соціальні відносини;

Б)правові відносини;

В)майнові відносини;

Г)особисті немайнові.

6.Угоди від імені неповнолітніх осіб до 5 років та в їх інтересах учиняють:

А)органи опіки та піклування;

Б)нотаріус;

В)батьки (усиновлювачі);

Г)піклувальники.

7.Учасники цивільних правовідносин називаються:

А)підприємцями;

Б)об’єктами;

В)представниками;

Г)суб’єктами.

8.За законом до спадкоємців першої черги належать:

А)рідні дядько та тітка;

Б)утриманці та діти спадкодавця;

В)батьки, діти та чоловік (дружина) спадкодавця;

Г)брати та сестри спадкодавця.

9.Який шлюбний вік встановлено законодавством України?

А)7 років для жінок і 8 років для чоловіків;

Б)6 і 6 років відповідно;

В)2 і 2 років відповідно;

Г)8 і 7 років відповідно.

10. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина та дочки, що здійснене на підставі рішення суду?

А)Піклування;

Б)усиновлення;

В)патронат;

Г)опіка.

ІІІ. Підбиття підсумків

Залежно від форми уроку вчитель разом з класом оцінює або якість проектів, або результати тестів та роботи із ситуативними задачами.

IV. Домашнє завдання

Повторити теми: «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».


 

Схожі презентації: