Головна » Право

Тематичне оцінювання з тем «Кримінальне та адміністративне право» та «твоя подорож у світ юридичних професій» (урок)

Мета:оцінитизнанняучнів,отриманіпідчас вивченнятеми «Кримінальнетаадміністративнеправо»тапротягомроку;закріпитивміння,якихнабулиучніпротягомроку;розповідати проокреміявищавгалузіправайхарактеризуватиїх,моделю-

вати правові ситуації, оцінювати й розв’язувати правові проблеми;перевіритирівеньсвідомогоставленняучнівдосучасного права.

Тип уроку:урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

1.До наведеного визначення доберіть відповідне поняття.

Це винне діяння, що посягає на цінності, які охороняються адміністративним законом, і зумовлює адміністративну відповідальність:

А)адміністративний проступок;

Б)дисциплінарний проступок;

В)злочин;

Г)адміністративне правопорушення.

2.Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:

А)4-річного віку;

Б)6-річного віку;

В)8-річного віку;

Г)2-річного віку.

3.За порушення трудової дисципліни можуть бути застосовані такі стягнення:

А)догана;

Б)зауваження;

В)звільнення;

Г)зменшення посадового окладу;

Д)позбавлення премії.

4.Залежно від ступеня суспільної небезпеки закон розрізняє такі види злочинів:

А)проступок;

Б)легкі;

В)середньої тяжкості;

Г)злочин проти людства;

Д)особливо тяжкі;

Е)тяжкі;

Ж) невеликої тяжкості.

5.Склад злочину має місце за наявності таких елементів:

А)об’єктивні ознаки злочину і суб’єкт злочину;

Б)суспільна небезпека і карність діяння;

В)об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона;

Г)винність, протиправність, карність і суб’єкт злочину.

6.Для осіб віком до 8 років на підприємствах встановлюються:

А)норми виробітку як для дорослих;

Б)занижені норми виробітку;

В)завищені норми виробітку.

7.Обмежена цивільна, повна адміністративна та кримінальна відповідальність настає у:

А)4 років;

Б)5 років;

В)6 років;

Г)8 років.

8.Часткова кримінальна відповідальність настає:

А)до 4 років;

Б)в 4 років;

В)в 5 років;

Г)в 6 років.

9.Неповнолітніми є особи, які не досягли:

А)4 років;

Б)6 років;

В)7 років;

Г)8 років.

10. Трудова дієздатність настає з:

А)4 років;

Б)5 років;

В)6 років;

Г)8 років.

2-й варіант

Перевірка знань, які отримали учні протягом року.

Клас розподіляється на п’ять груп.

Гра «Хто перший»

Вчитель ставить 2 запитань. Відповідає та група, яка першою підніме руку (група не має право піднімати руку до слів «час пішов»). Та, що припустилась фальстарту, не має право відповідати на запитання. Час на роздум — 30 секунд, якщо відповідь неправильна, право відповідати переходить іншим групам, які не мають часу для повторного обговорення. За кожну відповідь команда отримуєбал.

1.Певне положення, в якому відображено взірець діяльності або поведінки людини. (Правило)

2.Загальнообов’язкові, найбільш важливі та необхідні норми соціальної поведінки. (Правові норми)

3.Сукупність взаємопов’язаних загальнообов’язкових норм поведінки, що встановлюються, гарантуються та охороняються державою з метою регулювання відносин у суспільстві. (Право)

4.Правила, що врегульовують відносини між людьми у певній сфері життя (в сім’ї, під час навчання, на роботі), називаються __ (галузі права)

5.Документи, які містять правові норми і приймаються органами законодавчої влади. (Закони)

6.Закон, в якому закріплені основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, прийнятий окремо визначеним способом, що має найвищу юридичну силу. (Конституція)

7.Конституція України була прийнята __ (28 червня 1996 р.)

8.Поведінка, що відповідає чинним законам та нормам права. (Правомірна)

9.Відповідальність за скоєне правопорушення згідно з чинним законодавством. (Юридична відповідальність)

10. Можливість людини мати певні матеріальні, соціальні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку. (Права людини)

11. Людська істота віком до 8 років. (Дитина)

12. Правовий зв’язок громадянина з державою. (Громадянство)

3-й варіант

Гра «Юридична консультація»

Вчитель пропонує групам на вибір картки, кожна з яких містить ситуативну задачу, за якою необхідно дати пояснення (юридичну консультацію).

Повна відповідь оцінюється в 5 балів. Додаткові –3 бали група може отримати, доповнивши чи виправивши відповідь основного доповідача.


 

Схожі презентації: