Головна » Право

Що таке Конституція (урок)

Мета:дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні ознаки, які характеризують Конституцію України як Основний Закон держави, зміст її окремих положень, називати три гілки органів влади в Україні та їх повноваження; формувати вміння: пояснювати що таке конституція, характеризувати Конституцію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окремих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, описувати їх окремі повноваження.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу.

Форма проведення:урок з використанням інтерактивних технологій.

Обладнання:тексти Конституції України, конституцій інших країн (Росії, Білорусії тощо).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності учнів

Правовий диктант

Дати визначення понять: «правило», «право», «закон», «правовідносини»,«правомірнаповедінка»,«юридичнавідповідальність», «мораль», «галузь права», «норма права», «правопорушення».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Кожен нормативно-правовий акт має своє призначення,метуізавдання.ЦетакожстосуєтьсяКонституціїяк ОсновногоЗаконудержавиіджерелакримінально-процесуального права.

Конституція є політико-правовою базою стабільності конституційно-правовогостатусуособи;наїїбазістворюються юридичні механізми забезпечення та захисту прав людини. Конституціяпосідаєособливемісцеяксередджерелкримінально-процесуального права, так і серед усіх законодавчих актів інших галузейправа,вонаєОсновнимЗаконом,основнимджерелом національноїправовоїсистеми.У ніймістятьсянайголовніші пункти, що відбивають правову концепцію нашої держави і суспільстванасучасномуетапійогорозвитку.ПоложенняКонституції завжди є первинними, установчими. Виходячи з досягнень усталеної конституційної теорії і практики, визначення КонституціїОсновнимЗакономслідрозумітиякакцентуваннянаїї основоположності стосовно держави і права. Держава об’єктивно зацікавлена як у тривалості існування та стабільності конституції,таківїїособливомуправовомузахисті.

У ній закріплені основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, визначено, як утворюються та діють органи державної влади. Конституція є фундаментом всіх законів держави, її Основним Законом. Вона має найвищу юридичну силу. І це означає, що всі закони та підзаконні акти повинні відповідати нормам, записаним у Конституції. На основі кожної норми Конституції приймається відповідний закон або підзаконний акт. Сама ж Конституція приймається згідно з особливо визначеним порядком.

Для законів та інших правових актівКонституціявиступає юридичною базою. Вонавстановлює:

•види правових актів, які приймаються державними органами;

•визначає сфери та об’єкти законодавчого регулювання;

•прямо називає законі, які повинні бути прийнятими.

Юридичні властивості Конституції:

•верховенство;

•вища юридична сила;

•юридична база законодавства.

В юридичній науці та практиці Конституції приділяється особлива увага. Нею займається спеціальна галузь — конституційне право.

Конституційне право —це система норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації здійснення державної влади.Перед вами

Конституція України. Вона була прийнята 28 червня 1996 р. У грудні 2004 р. до неї були внесені зміни та доповнення.

Робота в групах

Клас розподіляється на групи, кожна з яких опрацьовує один із розділів Конституції України і на основі запитань вчителя складає коротку доповідь.

Мета роботи — показати, що в Конституції відображені всі основні сфери нашого життя. Учитель також пояснює, що в Конституції викладені загальні засади, конкретні ж моменти відображені в законах та підзаконних актах.

Алгоритм доповіді

1. Як називається розділ?

2Які основні положення закріплені в даному розділі?

3Чим вони важливі для життя нашої країни?

4Якби ви брали участь у розробці шкільної конституції, які розділи до неї ви б запропонували?

«Правовий хокей»

Учні розбиваються на дві команди. По черзі одна команда називає право громадянина України, інша шукає відповідну статтю в Конституції.

«Спостерігаємо та аналізуємо»

Учні зіставляють конституції інших країн (тексти) з Конституцією України. Знаходять спільні ознаки та аналізують відмінності.

ІV. Підсумки уроку

Рефлексія

1.Чи зрозуміле вам поняття «конституція»?

2.Дайте тлумачення виразу: «Конституція має найвищу юридичну силу».

3.Коли була прийнята Конституція України?

4.Як Конституція врегульовує життя громадян України?

V.Домашнє завдання

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.Підготувати виступи на тему: «Конституція України і проблеми сьогодення».

3.Повторити матеріал теми «Правила і закони у суспільстві та твоєму житті» і підготуватись до тематичного оцінювання.

 

Схожі презентації: