Головна » Право

Конституційні права і свободи людини і громадянина (урок)

Мета:ознайомити з основними правами і свободами людини та громадянина, розкрити юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, конституційні обов’язки громадян України; розвивати вміння коментувати окремі статті ІІ розділу Конституції України, пояснювати юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, описувати конституційні обов’язки громадян України, аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина; сприяти усвідомленню уявлення про необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод і виконання обов’язків.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Заслуховування та обговорення творів-роздумів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалузапитання для обговорення в парах

•Чим права людини відрізняються від прав громадянина?

Робота з правовим документом

У групах ознайомтесь з текстом розділу 2 Конституції України і розподіліть зафіксовані в ньому права згідно з їх класифікацією (перемагає група, яка швидше та якісніше виконає завдання).

«Відкритий мікрофон»

Учням пропонується коротко висловити своє ставлення до рівня можливості реалізації і захисту прав і свобод в Україні.

Бесіда

1.Чи є права людини абсолютними, безмежними?

2.Чим обмежені права?

У ч и т е л ь.Обов’язкомназиваютьтакийтипповедінкилюдей, здійснення якого забезпечує нормальне життя суспільства і держави.

Робота в группах

Кожна група пояснює зміст обов’язків, закріплених у тій статті Конституції, яку вона отримала.

Поміркуйте разом:

1.Чому перелік обов’язків значно менший, ніж перелік прав?

2.Чи існує взаємозв’язок між правами та обов’язками? Свою точку зору доведіть на прикладах.

ІV. Підсумки уроку

Рефлексія

1.Що нового ви дізналися на уроці?

2.Чи корисний для вас цей матеріал?

3.Де ви зможете використати отримані знання?

4.Як ви тепер будете дбати про виконання своїх конституційних обов’язків?

V.Домашнє завдання

Знайти –3 приклади, що ілюструють реалізацію або невиконання прав та обов’язків.


 

Схожі презентації: