Головна » Право

Як держава захищає права дітей (урок)

Мета:дати уявлення про державні органи та установи, що опікуються правами дитини, підстави та процедуру позбавлення батьківських прав, поняття «усиновлення», «опіка», «піклування»; розповідати про підстави й процедуру позбавлення батьківських прав; розрізняти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та розв’язувати правові ситуації; формувати свідоме ставлення щодо важливості й значення виховання дитини в сім’ї.

Тип уроку:комбінований.

Форма проведення:інтерактивний урок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Обговорення творів-роздумів «Чому важливе взаємне дотримання прав та обов’язків дітей та батьків?».

ІІІ. мотивація навчальної діяльностіправовий диктант

Дати визначення термінам: «споживач», «заповіт», «спадкоємець», «майнові відносини», «договір», «шлюб», «сімейно-правові відносини», «сім’я», «одношлюбність», «майнові права дітей».

ІV. Вивчення нового матеріалупроблемне питання

•Особливу увагу держава приділяє захисту прав дитини в сім’ї.

Чому саме цій проблемі приділяється особлива увага?

У ч и т е л ь.

Сучасна суспільна та юридична думка базується на тому, що дитина повинна виховуватись у сім’ї й ніщо не може замінити дитині сім’ю.

Згідно зі ст. 5 Сімейного кодексу, саме батькам надається переважне право особистого виховання дітей, вибору форм та методів виховання, якщо останні не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

У певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків.

Робота з правовими джерелами

Конституція України

Ст. 32

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте сімейне життя.

Ст. 51

Сім’я, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою.

Запитання

•Чи не суперечать ці статті одна одній?

Сімейний Кодекс

Ст. 5

1. Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї.

2. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує материнство та батьківство…

5. Ніхто не може піддатися втручанню в його особисте сімейне життя, окрім випадків, передбачених Конституцією України.

Ст. 7

1. Сімейні відносини регулюються лише в тій частині, в якій це може бути допустимим та можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства…

4. Регулювання сімейних відносин відбувається з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їх права на особисту свободу та недопущення вільного втручання в сімейне життя.

5. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціальногопоходження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Завдання

Вкажіть, на яких принципах повинна базуватись діяльність держави щодо врегулювання сімейних відносин.

Сімейний Кодекс

Ст. 5

3. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини.

4. Держава бере під свою охорону кожну дитину, позбавлену належної батьківської опіки.

Ст. 150

1. Забороняються будь-які види експлуатації своєї дитини.

2. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Закон України «Про охорону дитинства»

Ст. 10

…Держава здійснює захист дитини від:

…усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання…;

…втягненняузлочиннудіяльність,залученнядовживання алкоголю,наркотичнихречовин…;

…залученнядоекстремістськихрелігійнихпсихокультових угрупувань та течій,використання її для створення та поширення порнографічнихматеріалів,примушеннядопроституції,жебрацтва,бродяжництва,втягненнядоазартнихігортощо…

У ч и т е л ь.

Сімейнийкодекспередбачає,щоувипадкахпорушенняправдитиниїїродичі,одинізбатьків,самадитинаможуть звернутисядоорганівопікийпіклуванняабодосуду.

Батькиабо один з батьків, що порушують права дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав.Окрім вищевказаних державних органів справами дітей також опікуються Служба у справах неповнолітніх, державнісоціальніслужбипримісцевихдержавнихадміністраціях,громадські організації, які опікуються проблемами захисту прав дітей.

Практична робота в групах

Проаналізуйте ситуації та вкажіть, чи має право порушення прав дитини. Якщо так, то в якій формі? Вкажіть можливі варіанти розв’язання ситуацій. (Групи працюють за ситуаціями, дають коментарі).

1.Батьки 10-річного Андрія постійно пиячать. Удома часто трапляються бійки. Щоб убезпечити себе, Андрій повинен вечорами йти з дому, тому хлопчик не завжди виконує домашні завдання, що позначається на результатах його навчання.

2.Батьки8-річноїОксаниніденепрацюють.Вонипримушують дівчинку щоденно жебрачити. Практично всі зароблені нею гроші відбирають, використовуючи їх для придбання спиртного.

3.Батько 13-річного Олега має невеличку авторемонтну майстерню. Він примушує сина працювати в цій майстерні навіть у той час, коли хлопець повинен бути в школі. Батько аргументує це тим, що хлопець повинен допомагати сім’ї та отримати професію авторемонтника.

4.Батьки забороняють 16-річній Вікторії гуляти увечері з друзями, ходити на дискотеки тощо, не дають їй грошей на дрібні витрати, вечорами зачиняють у кімнаті, аргументуючи свої дії тим, що їхня дочка повинна успішно закінчити школу.

Словарна робота

1.На дошці записуються у два стовпчики слова.


Діти

сироти

дитячий будинок

всиновлення

інваліди

біженці

Турбота

милосердя

увага

доброта

допомога

ласка


1)Що об’єднує слова, записані в першому стовпчику?

2)Що об’єднує слова, записані в другому стовпчику?

3)Що потрібно цим дітям?

4)Записати правові визначення до понять, записаних у лівому стовпчику.

2.Завдання«Доберіть права».

У ч и т е л ь.

Окрім дітей, чиї батьки позбавлені батьківських прав, у нашій країні є багато дітей-сиріт, тобто тих, що з різних причин не мають батьків.

Держава намагається надати цим дітям можливість виховуватись у сім’ї, тобто реалізувати право дитини на виховання в сім’ї. Одним із варіантів реалізації цього права є всиновлення — прийняття всиновлювачем до своєї сім’ї особи на правах дочки або сина, встановлене на підставі рішення суду.

Всиновлювачем може бути повнолітня дієздатна особа, що старша за всиновлену дитину неменше ніж на 5 років; подружжя або, за рішенням суду, особи, що проживають сім’єю. Дитина відповідно до її віку дає згоду на усиновлення, має бути проінформована щодо правових наслідків усиновлення. Рішення про всиновлення приймається судом.

Над дітьми, що залишились без батьківського піклування, встановлюється опіка або піклування. Опіка встановлюється над дітьми у віці до 4 років, над дітьми у віці з 4 до8 років встановлюється піклування.

Опікуномабопіклувальникомможебутиповнолітня дієздатна особа, здатна виховувати дитину та піклуватися про неї; адміністрація дитячого або медичного закладу, де дитина постійно перебуває.

Рішення про призначення опікунів та піклувальників приймають державні органи опіки та піклування або суди. Ці ж органи здійснюють контроль за дотриманням умов опіки та піклування.

Запитання

•У чому різниця між всиновленням та опікою і піклуванням?

V. Підсумки уроку

Рефлексія

1.Чому вважається, що дитина повинна виховуватись у сім’ї?

2.Як реалізується право на виховання в сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування?

3.Які ще сучасні форми реалізації цього права вам відомі?

4.В яких випадках і яким чином держава захищає права дітей у сім’ї?

VІ.Домашнє завдання

1.Опрацювати матеріал підручника.

2.Підготувати повідомлення «Стан світового та національного ринків праці».

3.Підготувати інформацію про благодійні акції, які проводяться у твоїй школі і в яких ти особисто брав участь (допомога людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам тощо).


 

Схожі презентації: