Головна » Медицина

Онтогенез (презентація)
Онтогенез або  індивідуальний розвиток – це весь період життя особини з моменту злиття сперматозоїда і яйцеклітини з утворенням зиготи та до кінця життя.
Особливості онтогенезу залежать від способу розмноження. 
Періоди онтогенезу:
Зародковий, ембріональний – період від утворення зиготи і до народження; в цей час ембріон розвивається всередині материнського організму або яйця чи насінини.  
Післязародковий, постембріональний – від народження і до набуття організмом здатності до розмноження або до кінця життя. 
Засновником ембріології - науки про зародковий стан вважають Карла Бера, який у 1828 р. опублікував «Історію розвитку тварин», де поклав початок вченню про зародкові листки. Ним було доведено, що людина розвивається за єдиним планом з хребетними тваринами.
На початку ХХ ст. Ф.Мюллер та Е.Геккель  сформулювали біогенетичний закон "Індивідуальний розвиток кожної особини – онтогенез – це коротке і швидке повторення історичного розвитку – філогенезу виду”. Пізніше О.Сєверцов уточнив формулювання тим, що повторюються ознаки не дорослих особин, а їх зародків.   
В ембріональному періоді наявні такі стадії:
- зигота – запліднена яйцеклітина;
- бластула – багатоклітинний одношаровий зародок;
- гаструла – двохшаровий, пізніше трьохшаровий зародок;
- нейрула – зародок із комплексом осьових органів: хорда, нервова трубка, кишкова трубка. 
Зародковий розвиток починається із дробіння. Це ряд послідовних мітотичних поділів зиготи. При цьому утворені клітини – бластомери - в інтерфазі не ростуть і тому їхні розміри після кожного поділу зменшуються. 
На характер дробіння впливає кількість поживних речовин у яйцеклітині. Виділяють повне і неповне дробіння.
Якщо у жовтку яйцеклітини невелика кількість поживних речовин, розподілених більш-менш рівномірно, то відбувається повне дробіння, за якого зигота ділиться повністю. 
Повне дробіння наявне у кишковопо-рожнинних, ланцетника, плацентарних ссавців.
Повне дробіння є рівномірним, коли утворені клітини - бластомери мають приблизно однакові розміри та нерівномірним, коли після кожного поділу виникають великі і малі бластомери.
Повне дробіння мають морські їжаки, ланцетники, плацентарні ссавці.
Якщо у яйцеклітині багато жовтка і він займає більшу її частину, то спостерігається неповне дробіння. При цьому ділиться не вся зигота, а лише невелика її частина. 
Неповне дробіння наявне у плазунів та птахів. Їхня цитоплазма з ядром сконцентрована на одному з полюсів у вигляді зародкового диска, який і дробиться.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (1.18Mb)

 

Дана презентація складається з 27 слайдів.

Схожі презентації: