Головна » Медицина

Імунітет (презентація)
Імунітет - здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність та сталість внутрішнього середовища.
Імунітет - це  несприйнятність організму до інфекційних захворювань.
Форми імунітету є: неспецифічний і специфічний.
Види імунітету є: 
- природний, що поділяється на вроджений та набутий; 
- штучний, що поділяється на активний і пасивний.
Неспецифічний імунітет – це форма, що здійснюється різними речовинами, які виділяються спеціальними залозами шкіри, травної і дихальної систем, а також лейкоцитами за допомогою фагоцитозу та білком-інтерфероном. 
Фагоцитоз – процес поглинання та перетравлення мікроорганізмів клітинами-пожирачами – фагоцитами. 
Інтерферон – спеціальний білок плазми крові, що утворюється у відповідь на вторгнення вірусів та м/о.
Речовини неспецифічного імунітету діють на всі мікроорганізми, незалежно від їхньої природи.
Захисні функції лейкоцитів відкрив  у 1863 р. І.І.Мєчніков, який довів, що до враженої мікроорганізмами                 тканини надходить велика кількість лейкоцитів. Назвав він їх фагоцитами – клітиками-пожирачами. Вони знищують будь-які види мікроорганізмів. 
За фагоцитарну теорію вчений був нагороджений Нобелівською премією.
Специфічний імунітет – це форма імунітету, коли організм здатний розпізнавати і знищувати тільки певний вид мікроорганізмів. Його  забезпечують Т-лімфоцити та антитіла. Т-лімфоцити утворюються у вилочковій  залозі - тимусі, тому їх називають тимус-залежними.
Зустрівшись із мікроорганізмами, Т-лімфоцити "запам’ятовують” їхню будову і передають інформацію про цей тип мікроорганізмів наступним поколінням Т-лімфоцитів. Таким чином, ці лімфоцити захищають організм від тих мікробів, яких "запам’ятали”.
B-лімфоцити (B-клітини) - функціональний тип лімфоцитів, які грають важливу роль у забезпеченні гуморального імунітету. У ембріонів людини та інших ссавців B-лімфоцити утворюються в печінці і кістковому мозку зі стовбурових клітин, а у дорослих  ссавців - в червоному кістковому                                 мозку.   При контакті з антигеном або  стимуляції з боку Т-клітин деякі B-лімфоцити трансформуються у плазматичні клітини, здатні до продукції антитіл. Інші активовані B-лімфоцити перетворюються в B-клітини пам'яті.
Розрізняють клітинний і гуморальний механізми імунітету.
Механізм клітинного імунітету – знищення шкідливих чинників клітинами-фагоцитами і                         Т-лімфоцитами.
Механізм гуморального імунітету – це знищення шкідливих чинників спеціальними речовинами-білками, які містяться в крові – антитілами та інтерфероном.
Отже, фагоцити і Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет, а антитіла та інтерферон – гуморальний.
Антигени – чужорідні для організму хімічні речовини або живі організми - бактерії, віруси або їх токсини, а також клітини організму, що здатні спричинити імунну реакцію. 
Антитіла, що переродилися, – молекули білка, що синтезуються у відповідь на присутність антигена. Кожне антитіло розпізнає свій антиген. 
Лімфоцити (Т і В) – мають на поверхні клітин рецептори, що розпізнають «ворога», утворюють комплекси «Антиген- антитіло» і знешкоджують  антигени.
Імунна система об'єднує органи і тканини, що забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин або речовин, що поступають іззовні або, що утворюються в організмі.
Мигдалини розташовані кільцем в слизистій оболонці глотки, оточуючи місце входу в організм повітря і їжі.
Лімфатичні вузлики розташовані на кордонах із зовнішнім середовищем - в слизистих оболонках дихальних, травних, сечових і статевих доріг, а також в шкірі.
Лімфоцити, що знаходяться в селезінці, розпізнають чужорідні об'єкти в крові, яка «фільтрується» в цьому органі.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (5.72Mb)

 

Дана презентація складається з 23 слайдів.

Схожі презентації: