Головна » Хімія

Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук (41 слайд)

Номенклатура органічних сполук - це побудова назви органічних речовин.

Існують тривіальні назви органічних сполук. Це такі назви, які пов'язані з історією їх отримання. Наприклад: мурашина кислота - утворюється в мурашках, масляна кислота - утворюється в маслі т.д. Кількість органічних сполук дуже велика, і близько 2 мільйони з'єднань важко запам'ятати. Тому з'явилася номенклатура ІЮПАК (IUPAC), розроблена Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії.

В основі номенклатури ІЮПАК лежить принцип заміщення, на підставі чого розроблена замісна номенклатура.

Правила замісної номенклатури:

1. В основі назви сполук лежить родоначальна структура (головний ланцюг ациклічної молекули, карбоциклічна або гетероциклічна система). Назва структури становить основу назви, корінь слова.

2. Характеристичні групи і замісники (структурні елементи) позначаються префіксами і суфіксами. Характеристичні групи поділяються за старшинством. Порядок старшинства основних груп:

- СООН > - CОН >> С = О> -ОН > - NH2

Виявляють старшу характеристичну групу, яку позначають в суфіксі. Всі інші замісники називають у префіксі в алфавітному порядку

3. У назву включають позначення подвійного і потрійного зв'язку, яке йде відразу після кореня. Місцезнаходження кратного зв'язку позначається номером вуглецю з родоначальної структури після якого він розташований.

4. Атоми родоначальної структури нумерують. Нумерацію починають з того кінця вуглецевого ланцюга, до якої ближче розташована, в першу чергу, старша характеристична група, в другу чергу, кратний зв'язок, в третю чергу радикал.

Простіше кажучи...

1) Радикал - це активна група атомів. Має такі формули і назви: СН3 - метил; С2Н5 - етил, С3Н7 - пропил, С4Н9 - бутил, С5Н11 - пентил, С6Н13 - гексил, С7Н15 - гептил, С8Н17 - октил, С9Н19 - ноніл, С10Н21 - децил.

2) Родоначальна структура - головний «лінійний» ланцюжок в органічних сполуках, вона, як правило, найдовша.

3) Ациклічна молекула - молекула, що має лінійну, нециклічну будову. Перша буква «А» в слові «Ациклічна», означає «заперечення», тобто заперечення циклу.

4) Карбоциклічна структура - молекула, що має цикл тільки з вуглеців. Латинська назва вуглецю - carbonium, звідси назва «карбоциклічна» - містить вуглець.

5) Гетероциклічна структура - молекула, що має в циклі не тільки вуглеці, в нього можуть входити інші атоми (N, S, O).

6) Кратний зв'язок - це подвійний або потрійний зв'язок.

7) Характеристична група - група атомів, яка визначає властивості органічної сполуки, інакше її можна назвати функціональною.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (1.39Mb)

 

Дана презентація складається з 41 слайдів.

Схожі презентації: