Головна » Хімія

Солі (середні), їх склад і назви (урок)

Цілі уроку:розширити знання про класифікацію неорганічних речовин і номенклатуру неорганічних речовин на прикладі солей; навчити називати солі, складати їхні формули за валентностями, розпізнавати з-поміж інших класів неорганічних сполук; розвивати вміння й навички складати формули за валентністю на прикладі солей, виконувати обчислення.

Тип уроку:комбінований.

Форми роботи:робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент, групова робота.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки солей, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант за назвами кислот і оксидів

1) купрум (ІІ) оксид;

2) сульфатна кислота;

3) хлоридна кислота;

4) карбон (ІV) оксид;

5) алюміній оксид;

6) карбонатна кислота;

7) ортофосфатна кислота;

8) сульфатна кислота;

9) ферум (ІІІ) оксид;

10) нітратна кислота.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, виклад нового матеріалу

Демонстрація 9.Зразки солей

1) NaCl - кухонна сіль

2) CuSO4- мідний купорос

3) Na2SO4- каустична сода

4) KMnO4- марганцівка

5) KNO3- калійна селітра

(На склянках наведені тривіальні назви.)

- Де використовуються ці солі?

1. Які неорганічні сполуки належать до класу солей?

Солі, представлені на столі, належать до класу середні солі.

Розрізняють: середні (Na2CO3), кислі (NaHCO3) й основні ((CuOH)2CO3) солі.

2. Як називаються солі відповідно до сучасної української номенклатури?

Назва металу (валентність, якщо змінна) + назва кислотного залишку.

Скористаймося таблицею «Назви кислот» і назвемо солі, які є на вашому столі.

1) NaCl — натрій хлорид

2) CuSO4— купрум (ІІ) сульфат

3) Na2SO4— натрій сульфат

4) KMnO4— калій перманганат

5) KNO3— калій нітрат

3.Аналогічно можна скласти формули солей, знаючи їхню назву, валентність металу й валентність кислотного залишку.

Ферум (II) хлорид — FeCl2

Натрій фосфат — Na3PO4

Алюміній сульфат — Al2(SO4)3

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах

Кожна пара одержує картку-завдання.

1. Складіть формули солей.

2. Дайте назву за сучасною українською номенклатурою.
Учні по черзі читають складені формули солей, записують у зошитах і, за необхідності, на дошці, дають солям назви.

3.Додаткове завдання.

1) Серед одержаних солей виберіть формулу солі з найбільшою молярною масою.

2) Обчисліть кількість речовини в 32 г цієї солі.

3) Обчисліть, у якій масі міститься 2 моль солі.

V.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього.

Творче завдання

1. Складіть формули солей Калію з усіма кислотними залишками в таблиці й дайте їм назви.

2. Підберіть приклади історично сформованих назв солей.


 

Схожі презентації: