Головна » Хімія

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання (урок)

Цілі уроку:закріпити знання учнів про хімічні властивості основ; розвивати вміння й навички проведення хімічного експерименту, складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ.

Тип уроку:формування вмінь і навичок, урок-дослідження.

Форми роботи:лабораторна робота, робота з опорною схемою.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви, плакат «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії».

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ.Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

1. BaO+H2O→Ba(OH)2

2. CO2+H2O→ H2CO3

3, 4. Ba(OH)2+H2CO3→BaCO3+ 2H2O

Роботазопорноюсхемою«Хімічні властивості основ»

  • На основі знань про хімічні властивості основ заповнимо опорну схему «Хімічні властивості основ».
  • Згадаймо, яких правил необхідно дотримуватися в хімічній лабораторії. (Звертаємося до таблиці «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії».)

ІІІ. Формування навичок і вмінь

Лабораторна робота № 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами

У дві пробірки наливаємо по 1 мл NaOH і по одній-дві краплі фенолфталеїну. Потім в одну з них по краплях додаємо хлоридну кислоту, у другу - сульфатну кислоту. Заносимо результати до протоколу.


Лабораторна робота № 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

Нам необхідно одержати купрум(II) гідроксид. Як це зробити? Яку властивість основ для цього можна використати?

CuSO4+2NaO → Cu(OH)2↓+Na2SO4

До одержаного осаду по краплях додаємо хлоридну кислоту.

- Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо?

Запишіть результати досліду до протоколу.

Лабораторна робота № 6. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Нерозчинні основи за нагрівання розкладаються на оксид і воду.

Перевіримо це на практиці.

Одержіть купрум(II) гідроксид, закріпіть пробірку в пробіркотримачі.

  • Як правильно нагріти пробірку?
  • В якій частині полум’я необхідно нагрівати пробірку? (У верхній,найбільш гарячій)
  • Що спостерігаємо? Запишемо рівняння реакції:

Cu(OH)2→CuO+H2O

Укажіть тип реакції. (Реакція розкладу)

Висновок.З якими властивостями основ ми познайомилися на цьому уроці?

  • Реакція нейтралізації.
  • Розклад нерозчинних основ.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Керованапрактика

Завдання 1.Обчисліть кількість речовини води, що утвориться внаслідок нагрівання алюміній гідроксиду масою 15,6 г.


Завдання 2.Здійсніть перетворення:

Cu(OH)2→CuO→CuSO4→Cu(OH)2

1) Cu(OH)2→CuO+H2O

2) CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

3) CuSO4+2NaOH→ Cu(OH)2+2H2O

V.Домашнєзавдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання до нього.

Творче завдання.Підготувати повідомлення про використання основ.


 

Схожі презентації: