Головна » Хімія

Прості речовини кисень і залізо (урок)

Цілі уроку:повторити вивчені відомості про прості речовини — метали й неметали на прикладі кисню й заліза, їх фізичні та хімічні властивості; удосконалювати навички складання хімічних формул і рівнянь.

Тип уроку:узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи:групова, індивідуальна.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Опитування по ланцюжку: учні відповідають на запитання з теми «Основні поняття хімії» та ставлять своє питання наступному учневі.

ІІІ.Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

  • На які групи можна поділити всі речовини?(На прості й складні)
  • А на які групи можна поділити прості речовини?(На метали й неметали)
  • За якою ознакою?(За фізичними й хімічними властивостями)
  • Які прості речовини вивчили в 7 класі?(Кисень і залізо)

Групова робота

Учні об’єднуються в групи, одержують завдання, заповнюють опорну схему.

Група 1

Оксиген

Хімічний символ — __________

Відносна атомна масаAr(О)_______________

Будова атома: +))

Число протонів _________рЧисло електронів ________e

Число нейтронів ________nВалентність _________

Група 2

Кисень

Тип речовини ____________

Має ____________________ будову.

Хімічна формула _________________

Відносна молекулярна масаMr(O)_______________

Фізичні властивості

Розчинність у воді _______________________________

Агрегатний стан ____________Колір ____________________

Запах _____________________Смак ____________________

Група 3

Способи одержання кисню

1. Лабораторні способи.

Розкладання оксигеновмісних речовин:

KMnO4 →K2MnO4+ ____+____

H2O2→____+____

KNO3→KNO2+____

KClO3→____+____

H2O →____+____

2. Промисловий спосіб:___________________

Поширення в природі:___________________

Група 4

Хімічні властивості кисню

Взаємодія з неМе

C+O2

S +O2

P +O2

N2+O2

Взаємодія з Ме

Mg +O2

Li +O2

Al +O2

Cu +O2

Окиснення — це реакція взаємодії ___________________

Горіння — це реакція _______________, що супроводжується виділенням_______ і_______.

Оксиди — складні речовини, що складаються з ___________ елементів, один з яких ______.

Група 5

Ферум

Хімічний символ — _____________________

Відносна атомна масаAr(Fe)_________________

Будова атома: +))))

Число протонів ___________рЧисло електронів ________e

Число нейтронів __________nВалентність ______________

Група 6

Залізо

Тип речовини _____________________

Має ___________________ будову.

Хімічна формула _____________

Фізичні властивості

Розчинність у воді _____________________

Агрегатний стан _________Колір ____________________

Запах __________________Смак ____________________

Специфічні властивості _______________________________

Група 7

Способи одержання заліза

1. Доменне виробництво чавуну

2. Відновлення заліза зі сполук

Fe2O3+ H2

Fe3O4+CO→

Fe2O3+Al→

Fe2O3+C→

Поширення в природі: _____________________

Група 8

Хімічні властивості заліза

1. Взаємодія з неметалами

Fe+O2

Fe+S→

Fe+Cl2

2.Взаємодіязкислотами

Fe+HCl→

Корозія — це __________________.

Способи захисту від корозії: ________________________.

Учні складають звіт про виконане завдання, по черзі коментують допущені помилки.

Учитель узагальнює відповіді, звертаючи особливу увагу на способи одержання й хімічні властивості простих речовин.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів.

V.Домашнє завдання

Повторити матеріал про прості речовини — кисень і залізо.

Творче завдання.Навести свої приклади хімічних властивостей кисню й заліза (по два-три рівняння реакцій).


 

Схожі презентації: