Головна » Хімія

Прості й складні речовини. Хімічні формули (22 слайда)

Чисті речовини за складом діляться на прості речовини та складні.

Якщо речовина утворена атомами одного хімічного елемента, то це проста речовина.

Наприклад, речовина залізо складається лише з атомів заліза; газ кисень утворений молекулами, що утворені лише з атомів кисню. Зверніть увагу на те, що найчастіше прості речовини називаються так само, як і хімічні елементи, з атомів яких вони утворені. Зокрема, коли говоримо про кисень, що міститься в атмосфері Землі, яким дихають всі живі організми, ми маємо на увазі просту речовину - газ кисень, який утворений з молекул O2. Говорячи ж про те, що ці молекули утворені з двох атомів кисню, ми маємо на увазі атоми певного виду, тобто хімічний елемент кисень.

Цікаво, що багато хімічних елементів утворюють не одну, а декілька простих речовин. Це явище називають алотропією, а утворені за допомогою одного хімічного елементу прості речовини - алотропними модифікаціями. Кисень існує в природі не тільки у вигляді молекул O2, але і у вигляді трьохатомних молекул O3. Проста речовина O3 називаються озоном. Велика кількість озону міститься в атмосфері. Кілька алотропних модифікацій утворюють вуглець (алмаз, графіт та ін), фосфор, сірка.

Прості речовини підрозділяють на метали і неметали. Метали (залізо, мідь, цинк, олово, срібло, золото, натрій) відрізняються від неметалів характерним металевим блиском і ковкістю, вони добре проводять електричний струм і тепло. Багато неметалів при кімнатній температурі - гази (кисень, водень, азот, хлор, гелій), є серед них рідина ( бром ) і тверді речовини (вугілля, сірка, фосфор, йод). Неметали погано проводять електричний струм і тепло, а в твердому стані при ударі розсипаються.

Число відомих простих речовин в кілька разів перевершує число хімічних елементів. А число складних речовин перевершує число простих речовин.

Складні речовини, які інакше ще називаються хімічними сполуками, утворені з атомів різних хімічних елементів. Вони теж утворюють дві великі групи - органічні та неорганічні сполуки. До складу органічних речовин обов'язково входить вуглець, тому при нагріванні деякі з них можуть обвуглюватися. Слово «органічні» нагадує про те, що колись ці речовини виділяли з рослин і тварин. Так до сих пір отримують цукор. Серед відомих нам органічних речовин назвемо етиловий спирт, оцтову кислоту, аспірин, крохмаль, целюлозу, білки, пластмаси. Органічних речовин в декілька раз більше, ніж неорганічних, до числа яких відносять не тільки з'єднання всіх хімічних елементів, крім вуглецю, а й найпростіші сполуки вуглецю, наприклад вуглекислий газ.

Кварц, кисень, вода, сірчана кислота, кухонна сіль, сода - неорганічні речовини.

Оксид ртуті (II) HgO (виходить шляхом з'єднання атомів простих речовин - ртуті Hg і кисню O2), бромід натрію (виходить шляхом з'єднання атомів простих речовин - натрію Na і брому Br2).

Отже, підсумуємо вищесказане.

Відрізнити поняття "проста речовина" і " хімічний елемент" можна при порівнянні властивостей складних і простих речовин. Зокрема, проста речовина - кисень - безбарвний газ, необхідний для дихання, що підтримує горіння. Дрібна частка простої речовини кисню - молекула, що утворена з двох атомів. Кисень входить також в склад оксиду вуглецю (чадний газ) і води. Однак, до складу води і оксиду вуглецю входить хімічно зв'язаний кисень, який не володіє властивостями простої речовини, зокрема його не можна використати для дихання. Риби, наприклад, дихають не хімічно зв'язаним киснем, який входить до складу молекули води, а вільним, розчиненим у ній. Тому, коли йде мова про склад яких-небудь хімічних сполук, слід розуміти, що в ці сполуки входять не прості речовини, а атоми певного виду, тобто відповідні елементи.

При розкладанні складних речовин, атоми можуть виділятися у вільному стані і з'єднуючись, утворювати прості речовини. Наприклад, атоми елемента кисню можуть утворити двоатомні молекули кисню і трьохатомні - озону. Кисень і озон - абсолютно різні прості речовини. Цим пояснюється той факт, що простих речовин відомо набагато більше, ніж хімічних елементів.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (151.2Kb)

 

Дана презентація складається з 22 слайдів.

Схожі презентації: