Головна » Хімія

Основні поняття хімії (урок)

Цілі уроку:повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»).

Тип уроку:узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи:фронтальна бесіда, групова робота.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ.Актуалізація опорних знань

У 7 класі ми познайомилися з основними хімічними поняттями й термінами, якими користуються в хімії.

Фронтальна бесіда

—Назвіть, перелічіть ці поняття.

Учні з допомогою вчителя називають основні хімічні поняття.

(Речовина, чисті речовини й суміші, прості та складні речовини, атом, молекула, хімічний елемент, хімічна формула, фізичні й хімічні явища, хімічні реакції, рівняння хімічних реакцій та ін.)

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань

Хімія — наука про ____________, їх властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення.

Речовини — це те, із чого складаються _______________________.

Речовини, що існують у природі, постійно зазнають різних змін.

Явища — різні ______________, що відбуваються з речовинами.

Робота в парах з опорною схемою

Опорна схема «Основні поняття хімії»


Фізичні явища — це явища, що не супроводжуються перетвореннями одних речовин на інші (зазвичай змінюється агрегатний стан речовин або їхня форма). _____________ явища — це явища, у результаті яких з певних речовин утворюються інші.

Хімічні явища називають ___________________________.

Кожна речовина має суворо визначені властивості.

Речовина — _____________________________________________.

Властивості речовин — це ознаки, що дозволяють відрізнити одні речовини від інших або встановити подібність між ними.


Наведіть приклади:


Усі речовини, що існують у природі, являють собою сукупність частинок (атомів, молекул, йонів).


Кожна речовина залежно від умов (температури, тиску) може перебувати в певному агрегатному стані.


________________ — дрібна електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно зарядженої електронної оболонки.

Електрон — одна з елементарних частинок ___________________ зарядом.

Атомне ядро — центральна, позитивно заряджена частина атома, що складається з нуклонів, зв’язаних між собою ядерними силами.


_________________________ — вид атомів з певним зарядом ядра.

Молекула — найменша частинка _____________________, що характеризується його хімічними властивостями.


Склад речовин молекулярної будови прийнято виражати з допомогою хімічних формул.

Хімічна формула — умовний запис ___________________ з допомогою хімічних символів та індексів.

Хімічне рівняння — _______________________ хімічної реакції з допомогою_____________.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учні разом з учителем перевіряють правильність заповнення схем, виправляють помилки. Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює, заохочує найбільш активних учнів.

V.Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття.


 

Схожі презентації: