Головна » Хімія

Основні класи неорганічних сполук (урок)

Мета уроку:сформувати уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин на підставі отриманих раніше знань про прості та складні речовини.

Тип уроку:комбінований.

Форми роботи:бесіда, робота з опорною схемою, самостійна робота.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, опорна схема, класифікація речовин, навчальна таблиця.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Аналіз контрольної роботи

Робота з класом зі з’ясування типових помилок, індивідуальна робота над помилками

ІІІ. Актуалізація опорних знань, постановка завдання

Бесіда

1. На які два класи поділяються всі хімічні речовини? Наведіть приклади з навчальної таблиці. (Учні називають і деякі пишуть на дошці.)

2. Прості речовини, у свою чергу, поділяються ще на дві групи. Які саме? (Метали й неметали. Наведені на дошці прості речовини розподіляємо на метали й неметали)

3. А на які групи можна розподілити складні речовини? (З наведених на дошці вибираємо органічні й неорганічні)

4. Складних чи простих речовин більше в природі? (Складних, тому що вони складаються з атомів кількох хімічних елементів, а такі, як органічні, — з різної кількості тих самих елементів:CH4, C2H8та ін.)

5. А за якою ознакою можна класифікувати складні речовини? (За складом, будовою, застосуванням, властивостями)

Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, що познайомить вас не лише зі способами класифікації складних речовин, але й дозволить дізнатися, як склад і будова речовин впливають на їхні властивості, способи одержання й застосування. Із класифікацією органічних речовин ми познайомимося в 9 класі, а зараз поговоримо про неорганічні речовини.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з опорною схемою

За складом неорганічні сполуки поділяються на чотири класи: оксиди, основи, кислоти, солі.

Згадайте, де ми зустрічалися з оксидами в процесі вивчення хімії.

У 7 класі під час вивчення простої речовини кисню. Унаслідок згоряння різних речовин у кисні утворюється продукт їх узаємодії — оксид.

Тому невід’ємна частина будь-якого оксиду — Оксиген.

Оксиди — це складні речовини, що складаються з атомів двох хімічних елементів, один із яких — Оксиген.

Наводимо приклади оксидів з навчальної таблиці.

Основи — це складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксильних груп −OH.

Наприклад: Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

Кислоти — це складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотних залишків. (Гідроген у кислотах записується перед кислотним залишком.)

Наприклад:HNO3,H2SO4,H3PO4,H2SO3.

Солі — складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків.

Наприклад:K2SO4,CuSO4,MgSO4.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1. Виберіть із п’ятого ряду таблиці формули оксидів.

2. Виберіть зі стовпця В усі формули основ.

3. Виберіть із восьмого ряду формули кислот.

4. Зі стовпця Г виберіть формули солей і відокремте кислотний залишок.

VI.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Навчальна таблиця


 

Схожі презентації: