Головна » Хімія

Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів (урок)

Цілі уроку:розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі оксидів та їх класифікації за складом; ознайомити із сучасною науковою українською номенклатурою оксидів; формувати навички використання номенклатури на прикладі назв оксидів; розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук на прикладі складання формул оксидів.

Тип уроку:поглиблення знань.

Форми роботи:робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки оксидів, навчальна таблиця 2.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання

1. Самостійна робота за варіантами.

Завдання:за навчальною таблицею розподілити по класах речовини, що розташовані в колонці вашого варіанта.

2. По одному учню з різних варіантів пишуть на дошці оксиди.

3. Які сполуки називаються оксидами? (Визначення)

4. Що спільного в складі всіх оксидів, написаних на дошці? (Наявність у складі атомів Оксигену)

5. Чим відрізняються ці оксиди? (Кількістю атомів Оксигену, другим хімічним елементом, що може бути металом і неметалом)

6. Розподіліть написані на дошці оксиди на оксиди металів і оксиди неметалів.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу

Демонстраційний дослід 1. Зразки оксидів

Учні розглядають оксиди в запаяних ампулах, на яких написані формули оксидів та їх назви, розділяють їх на три класи.


Оксиди металів — основні оксиди.

Оксиди неметалів — кислотні оксиди.

Амфотерні оксиди — це оксиди, що проявляють властивості й кислотних, і основних оксидів.

Назви оксидів за сучасною українською номенклатурою складаються за схемою:

Назва елемента (валентність, якщо вона змінна) + Оксид.

Наприклад: CaО — кальцій оксид, SiO2— силіцій оксид.

Далі по ланцюжку учні називають оксиди, написані на дошці:

барій оксид; фосфор (V) оксид; ферум (II) оксид; сульфур (IV) оксид; калій оксид; сульфур(VI) оксид.

IV.Закріплення знань

Заповнюємо таблицю самостійно в зошиті й коментуємо запис на дошці.


V.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, виконати вправи.

Творче завдання.Скласти формули оксидів елементів ІII періоду з вищою валентністю, дати назви, зазначити клас.

Навчальна таблиця


 

Схожі презентації: