Головна » Хімія

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини (урок)

Цілі уроку:поглибити уявлення учнів про молярну масу речовини; навчити використовувати набуті знання для обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.

Тип уроку:формування вмінь і навичок.

Форми роботи:керована практика, самостійна робота.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант

1) Скільки атомів Феруму міститься в 1 моль заліза? ( 6,02·1023атомів)

2) Молярна маса молекули кисню O2дорівнює... (32 г/моль)

3) Формула розрахунку кількості речовини за відомою масою речовини.

4) Стала Авогадро NAдорівнює... (6,02·1023частинок моль)

5) Одиниці вимірювання молярної маси. (кг/моль або г/моль)

У цей час два учні на дошці наводять розв’язання домашніх задач.

ІІІ. Формування навичок і вмінь

У ч и т е л ь. Сьогодні ви навчитеся здійснювати обчислення за хімічними формулами з використанням фізичних величин «кількість речовини» й «молярна маса».

На аркуші наведені задачі, які ми розв’яжемо з використанням вивчених на попередньому уроці формул, а також формули, що знадобляться для розрахунків у процесі розв’язання задач.


Розв’язання задач. Практика на прикладах

Задача 1

Розрахуйте кількість речовини натрій хлориду (NaСl) масою 117 г.


Задачі для самостійного розв’язання

Задача 2

Обчисліть масу 5 моль сульфатної кислоти H2SO4.


Задача 3

Обчисліть масу кальцій карбонату (CaCO3) кількістю речовини 3 моль.

Керована практика

Задача 4

Обчисліть кількість атомів Феруму у ферум (II) сульфіді масою 352 г.


Задача 5

Обчисліть кількість атомів Оксигену в молекулярному кисні масою 64 г.


Задача 6

Обчисліть, в якій масі води міститься така ж кількість молекул води, скільки атомів містить кальцій масою 80 г


Задача 7

Обчисліть, у якій масі кисню міститься така ж кількість молекул, що й у 10 г водню H2.

IV.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання (домашня практика).Самостійно розв’язати задачі 2, 4, 6, 8 з картки на окремому аркуші.


 

Схожі презентації: