Головна » Хімія

Молярна маса (урок)

Цілі уроку:увести поняття «молярна маса»; ознайомити з одиницею вимірювання молярної маси речовини; показати фізичний зміст молярної маси речовини; пояснити взаємозв’язок між кількістю речовини, масою, молярною масою.

Тип уроку:комбінований.

Форми роботи:керована практика, самостійна робота.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Керована практика.Розв’язання задач

Задача 1


Задача 2


ІІІ.Вивчення нового матеріалу

Скільки важить 1 моль речовини?

В 1 моль міститься 6,02·1023частинок речовини. Кожна частинка має певну масу.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини, а отже, сумарна маса всіх частинок, що входять в 1 моль цієї речовини.

Молярна маса пропорційна масі однієї молекули певної речовини.

Тому числове значення молярної маси дорівнює відносній молекулярній масі для будь-якої речовини.

Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.

Наприклад, маса 1 моль води дорівнює:

Mr(H2O) = 18 а.о.м.;

IV.Закріплення вивченого матеріалу

Знаючи масу речовини, ми можемо обчислити кількість речовини за формулою

Задача 1

Обчисліть кількість речовини кисню в 64 г кисню.


Задача 2

Обчисліть масу 3 моль карбон (IV) оксиду.


V.Самостійна робота з узаємоперевіркою

Обчисліть масу 5 моль:

варіант І:натрій хлориду NaСl;

варіант ІІ:кальцій оксиду СаО.

Після виконання завдання учні обмінюються роботами й перевіряють один одного.

VI.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання, виконати вправи.

Творче завдання (домашня практика)

1. Обчисліть кількість речовини питної соди — натрій гідрогенкарбонату NaHCO3в ложці соди масою 42 г.

2. Обчисліть масу 5 моль цукру (сахароза має формулу C12H22O11).

 

Схожі презентації: