Головна » Хімія

Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот (урок)

Цілі уроку:розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі кислот; ознайомити учнів із класифікацією кислот за складом, номенклатурою кислот.

Тип уроку:поглиблення знань, вивчення нового матеріалу.

Форми роботи:робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця назв кислот за українською сучасною номенклатурою.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні пишуть на дошці формули вищих оксидів елементів III періоду, дають назви й указують клас оксиду.

— Як у періоді зі збільшенням порядкового номера хімічних елементів змінюється клас оксидів, які вони утворюють? (Основніамфотернікислотні)

ІІІ.Вивчення нового матеріалу

Кожному кислотному оксиду відповідає кислота.

— Який клас неорганічних речовин називаються кислотами?

Демонстраційний дослід 2. Зразки кислот

Розглядаємо зразки кислот у пробірках з етикетками з формулами й назвами.

  • Що спільного у формулах кислот, які є у вас на столах? (Атом Гідрогену присутній у всіх формулах)
  • За кількістю атомів Гідрогену кислоти класифікують на такі класи:

Øодноосновні (HCl, HNO3);

Øдвоосновні (H2SO4);

Øтриосновні (H3PO4).

  • Чим відрізняються формули цих кислот?

ØКількістю атомів Гідрогену;

Øнаявністю або відсутністю атомів Оксигену.

  • За наявністю Оксигену в складі кислоти поділяються на такі класи:

Øбезоксигенові (HCl);

Øоксигеновмісні (HNO3, H2SO4, H3PO4).

Познайомимося з назвами кислот за сучасною українською номенклатурою. (Розглядаємо таблицю з назвами кислот.) У деяких кислот є історично сформовані назви, що використовуються поряд з номенклатурними дотепер.

Назви кислот


HCl — хлоридна (соляна) кислота — кислота, що входить до складу шлункового соку.

H2SO4— сульфатна (сірчана)

HNO3— нітратна (азотна)

HF — флуоридна (плавикова) кислота, що розчиняє скло.

Назви кислотних залишків відповідають назвам кислот.(Розглядаємо відповідний стовпчик у таблиці.)


Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти. Чому?(Тому що валентність Гідрогену завжди дорівнює I)

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1. Обчисліть масову частку Гідрогену в наведених на дошці кислотах і виберіть кислоту з найбільшим та з найменшим умістом Гідрогену.

ω(H HCl) = 1/36,5 = 2,7%

ω (H/HNO3) = 1/63 = 1,6% — мінімальний уміст

ω (H/H2SO4) = 2/98 = 2,0%

ω (H/H3PO4) = 3/98 = 3,0% — максимальний уміст

2. Кожній оксигеновмісній кислоті відповідає кислотний оксид, з якого можна одержати цю кислоту. Спробуймо підібрати ці оксиди:

H2SO4          SO3

HNO3          N2O5

H2SO3          SO2

H3PO4          P2O5

3. Для того щоб зрозуміти, як розміщуються атоми в молекулах кислот, будуємо їхні структурні формули.

V.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього.

Вивчити назви кислот за сучасною українською номенклатурою.


 

Схожі презентації: