Головна » Хімія

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро (урок)

Цілі уроку: сформувати уявлення учнів про хімічне поняття «кількість речовини»; показати сутність фізичної величини кількості речовини; ознайомити з одиницею вимірювання кількості речовини; увести поняття «моль», «стала Авогадро».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, бесіда.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ.Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1) Із чого складаються всі речовини на Землі? (З атомів, молекул, йонів)

2) Наведіть приклади речовин молекулярної та немолекулярної будови. ( I2, Cl2; NaCl, CaF2,алмаз)

3) В яких одиницях вимірюються розміри атомів? (нм, тобто10−9м,ra= 10−14см, якщо атом збільшити до розміру друкарської крапки, топропорційно збільшена людина досягала б зросту близько 7 км)

4) Якою є маса атома? (Це маленька частинка, реальна маса якої оцінюється величиною порядку10−27−10−26кг)

5) Скільки молекул води H2O міститься в краплі води? (Багато, порядку1023молекул)

6) А скільки атомів Карбону міститься в діаманті вагою 1 карат?

Розв’язати задачу нам допоможе величина, з якою ми познайомимося на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Ще у ХVIII столітті для хімічних обчислень водночас із масою й об’ємом було введенофізичну величину, яка дозволяла розрахувати кількість структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певній порції речовини. Ця величина одержала назву «кількість речовини».

Кількість речовини — це фізична величина, що показує число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певній порції цієї речовини.

Позначається грецькою літерою ν (ню).Одиниця вимірювання кількості речовини — моль.

Відомий італійський учений Амедео Авогадро вивчив і виміряв кількість речовини для різних речовин. З допомогою спеціальних розрахунківА. Авогадро підрахував, що у 12 г вуглецю міститься 6,02·1023атомів.

Таку кількість речовини взяли за 1 моль.

Подібні розрахунки показали, що

у 32 г сірки міститься 6,02·1023атомів;

у 18 г води міститься 6,02·1023молекул.

Ця величина одержала назву «стала Авогадро». Позначається вонаNA= 6,02·1023частинок/моль, або моль–1.Ця величина не залежить від агрегатного стану речовини.

Отже, 1 моль — це кількість речовини, що містить стільки ж частинок (атомів, молекул, йонів), скільки атомів міститься у 12 г вуглецю, тобто 6,02·1023частинок.

деN— число частинок у порції речовини;

NA— стала Авогадро.

IV. Закріплення нового матеріалу (керована практика)

1.Обчисліть кількість речовини в порції води, що містить


2.Обчисліть число атомів Феруму в порції заліза кількістю речовини 5 моль.


V. Підбиття підсумків

VI.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.

Творче завдання.Обчислити кількість атомів Карбону в діаманті масою 1 карат (1 карат = 0,2 г).


 

Схожі презентації: