Головна » Хімія

Фізичні й хімічні властивості оксидів (урок)

Цілі уроку:ознайомити учнів з фізичними й хімічними власти- востями оксидів; дати поняття індикаторів, пояснити їх використання для визначення кислот та основ; розвивати логічне мислення учнів на прикладі порівняння взаємодії кислотних і основних оксидів з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами; розвивати вміння й навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів.

Тип уроку:формування вмінь і навичок.

Форми роботи:фронтальна робота, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання:Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

ØМи знаємо, що за складом хімічні сполуки поділяються на чотири класи. Які саме? (Оксиди, основи, кислоти, солі)

ØЯк розрізняють класи сполук? (За складом речовин)

ØА якщо формула речовини не відома?(То розпізнати її можна за хімічними властивостями)

ІІІ. Формування вмінь і навичок

Демонстрація 2. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою

Дослід 1.Розглянемо два оксиди: СаО і P2O5. Що можна сказати про фізичні властивості цих оксидів? (Тверді, білого кольору, розчинніу воді)

Не всі оксиди тверді.

— Наведіть приклади газоподібних оксидів. (CO, CO2, SO2)

Відрізняються оксиди:

  • за забарвленням: CuО - чорний; Cu2O - червоний, Fe2O3- бурий, Cr2O3- зелений тощо;
  • за температурою плавлення;
  • за розчинністю у воді (CuО, Fe2O3- нерозчинні у воді; СаО й P2O5- розчинні).

Розчинні оксиди взаємодіють із водою.

— Які продукти виходять у результаті такої взаємодії?

Дослід 2.У склянку з водою насипаємо білий порошок СаО, а в іншу - білий порошок P2O5.

  • Що спостерігаємо? Обидва порошки розчинилися у воді.
  • Що сталося з водою?

Розібратися в цьому нам допоможе індикатор - речовина, що реагує на різне середовище зміною забарвлення.Познайомимося з двома з них.Фенолфталеїн - безбарвний у нейтральному й кислому середовищі, стає малиновим у лужному середовищі.Додаємо дві краплі фенолфталеїну в розчин СаО - з’являється малинове забарвлення, а в розчині P2O5колір не змінився.

Метиловий оранжевий у нейтральному середовищі - оранжевий, у лужному - жовтий, у кислому - червоний.

Додаємо по кілька крапель у наші розчини: розчин СаО під дією метилового оранжевого забарвився в жовтий колір, отже, у склянці міститься луг; розчин P2O5набув червонного забарвлення, отже, у цій склянці міститься кислота.

Запишемо рівняння реакцій, щоб підтвердити наші дослідження.

CaO+H2O = Ca(OH)2(кальцій гідроксид)

P2O5+3H2O =3H3PO4(ортофосфатна кислота)

Висновок.Кислотні оксиди в результаті взаємодії з водою утворюють кислоти, а основні оксиди утворюють основи.

По-різному кислотні й основні оксиди взаємодіють із лугами й кислотами. Розглянемо на прикладах:

CaO+ 2HClCaCl2+ 2H2O

CaO+NaOH

P2O5+HCl

P2O5+6NaOH→2Na3PO4+3H2O

Висновок.Кислотні оксиди взаємодіють з основами з утворенням солі й води; основні оксиди взаємодіють із кислотами з утворенням солі й води.

Кислотні й основні оксиди можуть узаємодіяти між собою.

CaO+ P2O5= Ca3(PO4)2

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Заповнюємо опорну схему «Хімічні властивості оксидів», по ланцюжку на дошці складаємо рівняння реакцій з опорної схеми.

V.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання.Підготувати повідомлення про використання оксидів.


 

Схожі презентації: