Головна » Історія України

Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття (презентація)
Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття

Завдання уроку.
Проаналізувати діяльність народовців у Галичині, Буковині та Закарпатті у 70-90-х роках ХІХ століття;
Визначити основні напрямки роботи Наукового товариства ім. Т.Шевченка;
Вчитися працювати з підручником, робити висновки та узагальнення;
Поважати діяльність представників українського національно – визвольного руху. 

План уроку.
Діяльність галицьких народовців.
Рух народовців на Буковині та Закарпатті.
Радикальний рух у Галичині.
Українське питання у міжнародній политиці кінця 80-х років ХІХ століття. «Нова ера».
Наукова та політична діяльність М.Грушевського

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Народовці;
Радикали;

Опорні дати:
1875р. – заснування Чернівецького університету;
1885р. – утворення народовської Народної ради;
1897р. – М.Грушевський очолив Наукове товариство ім. Т.Шевченка.

Актуалізація опорних знань
Коли на західноукраїнських землях виникла суспільно – політична течія народовців?
Які ідеї пропагували народовці?
Які були основні напрямки діяльності народовців?

Рух народовців на Буковині
З початку 70-х років ХІХ століття починається нове піднесення народовського руху, яке відтіснило на другий план позиції москвофілів

Рух народовців Закарпатті
Опрацювати абзаци 1-3 стор. 271 підручника і визначте:
Які фактори стримували розвиток українського національно – визвольного руху?
Під впливом яких чинників відбувається посилення народовців на Закарпатті?
З ім»ям яких представників українського руху пов»язана активізація народовців на Закарпатті?

Радикальний рух у Галичині.
Опрацювати п.3 §29 і визначте:
Чому, на вашу думку, у середині 70-х років ХІХ ст. молода інтелігенція починає критично оцінювати як московфілів, так і народовців?
Кого називають українськими радикалами? Що означає даний термін?
Укажіть форми і методи роботи радикалів?
Поступки австрійського уряду:
Визнання галицьких українців окремим народом;
Лояльність українців щодо австрійської влади;
Австрійська влада мала з однаковою прихильністю ставитися до українців та поляків.
Надання українцям певної кількості місць в Австрійському парламенті та Галицькому сеймі.
Відкриття трьох українських гімназій. 
Збільшення кількості українських кафедр у Львівському університеті.

Наукова та політична діяльність М.Грушевського
Опрацювати п.5 §29 і визначте:
Хто такий М.Грушевський?
Яку освіту отримав М.Грушевський?
Яка основна тематика наукової діяльності М.Грушевського?
Які посади займав вчений?
Назвіть фундаментальну працю М.Грушевського?

Закріплення
Чому відбулося загострення українського питання у 80-х роках ХІХ століття?
Що таке «нова ера» в україно – польських відносинах?
Які завдання ставили перед собою учасники радикального руху?
Яка спостерігається тенденція в розвитку українського національно – визвольного руху на західноукраїнських землях 70-90-х роках ХІХ століття?

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (3.91Mb)

 

Дана презентація складається з 14 слайдів.

Схожі презентації: