Головна » Інші предмети

Характер людини (презентація)
Що таке характер?
Характер – це сукупність відносно сталих психологічних рис людини, які проявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності. 
Характер – одна із найважливіших характеристик індивідуальності людини, що відображає неповторну своєрідність її особистості.
Що таке характер?
Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поводженні, у його вчинках. 
Характер взаємопов’язаний з іншими сторонами особистості, зокрема з темпераментом і здібностями. 
Виявлення  характеру
Характер, як і темперамент, є досить стійким і малозмінюваним. У спілкуванні з людьми характер людини виявляється в манері поводження, у способах реагування на дії і вчинки людей. 
Характер на відміну від темпераменту обумовлений не стільки властивостями нервової системи, скільки культурою людини, його вихованням.
Визначення  характеру
Важливе значення у визначенні характеру мають почуття людини, які проявляються у ставленні до інших людей. 
За характером взаємостосунків люди бувають:
- щирі або нещирі;
- товариські або замкнуті;
- відверті або потайливі;
- чуйні або нечуйні;
- довірливі або недовірливі;
- доброзичливі;
- ввічливі …
Риси характеру
Розрізняють риси характеру, що визначають ставлення людини до самої себе – це почуття власної гідності, скромність, самовпевненість, образливість, егоїзм…, та риси, що виражають ставлення людини до своєї справи – ініціативність, наполегливість, працелюбність, лінощі, прагнення до подолання труднощів…

Типологія характеру
Характер людини формується досить рано в онтогенезі і протягом іншого його життя виявляє себе як більш-менш стійкий. 
Ті сполучення особистісних рис, що входять у характер людини, не є випадковими. Вони утворюють чітко помітні типи, що дозволяють виявляти і будувати типологію характерів. 
Типологія характеру
Велика частина людей відповідно до цієї типології може бути розділена на групи. 
Е. Кречмер виділив і описав людей, які часто зустрічаються за типом будови тіла чи конституції людини.
 Кожний з них він зв'язав з особливим типом характеру (згодом виявилося, що належних наукових основ для цього в автора не було).
Класифікація характерів у підлітків
Гіпертимний тип. 
Циклоїдний тип.
Лабільний тип.
Астеноневротичний тип.
Сензитивний тип. 
Психастенічний тип
Шизоїдний тип.
Епілептоїдний тип.
Істероїдний тип.
Хитливий тип. 
Конформний тип.
Формування  характеру
Формування характеру пов’язане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості та недоліки. У процесі становлення особистості та накопичення життєвого досвіду в людини виробляються власні погляди, переконання, формуються моральні принципи та ідеали.

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (736.5Kb)

 

Дана презентація складається з 12 слайдів.

Схожі презентації: