Головна » Фізика

Магнітне поле. Сила Ампера (презентація)
Магнітне поле. Сила Ампера

Взаємодія провідників зі струмами
Ампер (1820 р.)
Два провідники притягуються або відштовхуються в залежності від напрямку струму в них

Дослід Ерстеда
При замиканні кола магнітна стрілка відхиляється від свого початкового положення
При розмиканні – повертається в початковий стан

Важливо
При відсутності струму в провіднику магнітна дія на провідник не спостерігається
При проходженні електричного струму по провіднику спостерігається рух провідника

Магнітне поле струму
Магнітне поле існує тільки навколо рухомих заряджених частинок

Напрямок магнітного поля
За напрямок магнітного поля беруть напрямок від південного полюса S до північного N магнітної стрілки поміщеної в це поле 

Магнітна індукція 
Силова характеристика поля
Дорівнює максимальному магнітному моменту контуру поділеному на добуток площі контуру та сили струму в ньому

Лінії магнітної індукції
Лінія, дотична якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора магнітної індукції

Лінії магнітного поля
Не  перетинаються
Замкнені
Магнітні поля – вихрові 
Магнітних зарядів не існує

Магнітне поле прямого провідника зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що товстий палець покаже напрямок струму, тоді зігнуті чотири пальці покажуть напрямок магнітного поля

Магнітне поле кільця зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що чотири зігнуті пальці покажуть напрямок струму, тоді товстий палець покаже напрямок магнітного поля

Магнітне поле соленоїда
Соленоїд – котушка циліндричної форми з провідника, який щільно намотаний в одному напрямку, довжина котушки значно більша від радіусу її перерізу

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
Магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою
Альфа - кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції

Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки
Якщо ліву руку розмітити так, що лінії магнітного поля входитимуть в долоню, чотири пальці показуватимуть напрямок струму, тоді відігнутий товстий палець покаже напрямок сили Ампера

Електродвигун
Чутливі
Рівномірна шкала
Постійний струм

Електровимірювальні прилади. Магнітоелектричні
Електровимірювальні прилади. Електромагнітні
Змінний та постійний струм
Гучномовець
Перетворення електромагнітних коливань в звукові

   ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (2.22Mb)

 

Дана презентація складається з 20 слайдів.

Схожі презентації: