Головна » Мовознавство

УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РОЛІ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ (урок)

УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РОЛІ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ

Мета: ознайомити шестикласників з особливостями вживання застарілих слів і неологізмів у мовленні; формувати загальнопізнавальні вміння визначати їх роль у текстах різних стилів, доречно використовувати в монологічному та діалогічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історії минулого.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку
IV. Актуалізація опорних знань
Пошуково-дослідницька робота (в міні-групах)
• Прочитати подані тексти. Визначити, яким стилем вони написані. Аргументувати свої думки. Знайти й підкреслити застарілі слова однією лінією, а неологізми — хвилястою. З’ясувати, яку роль виконує пасивна лексика в різних стилях мовлення.
Текст 1
Благословенна ти в віках,
Як сонце наше благовісне,
Як віщий білокрилий птах,
Печаль і радість наша, пісне,
Що мужність будиш у серцях,
Коли над краєм висне.
(М. Рильський «Слово про рідну матір»)

Текст 2
Поет повинен наново родитись.
Не тихо догорять, як та свіча,—
Не тільки мудрістю в піснях світитись,
А й буть свідомим свойого меча.
Хіба можлива дряглість для стратега?
Чого ж поет, коли ідуть бої,
Бере із долотонного ковчега
І образи, й епітети свої?
(П. Тичина «Весна»)
Текст 3
Спроби віднайти історичну прабатьківщину слов’ян, і зокрема українців, робилися ще Нестором-Літописцем: «…По долгим же временам се сели суть словане по Дунаеви, где ныне Угорская земля и Болгарская. От тех славян разойдетися по всей земле и прозвалася имени своими где сели, на котором месте» (А. Пономарьов «Українська етнографія»).
Текст 4
Указ Президента України
Відповідно до статті 107 Конституції України
Постановляю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами».
У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та внести до 1 червня 2006 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти: про державну програму розвитку в Україні імунології, генної інженерії та імунобіотехнологій, в якій передбачити створення протягом 2007–2010 років відповідних науково-виробничих підприємств із виробництва сучасних медичних і ветеринарних імунобіологічних препаратів нового покоління (вакцини, сироватки, діагностикуми тощо) для профілактики, діагностики та лікування найбільш поширених в Україні та світі інфекційних хвороб серед людей і тварин, налагодження їх випуску
в обсягах, необхідних для забезпечення епідемічної та епізоотичної безпеки України.
Текст 5
Для забезпечення принципів державної регуляторної політики щодо прозорості дій регуляторних органів та врахування громадської думки при ухваленні рішень Державна податкова адміністрація запровадила на веб-сайт банер для інтерактивного спілкування. Кожен відвідувач офіційного вейб-сайту ДПА, зареєструвавшись на форумі, матиме можливість поспілкуватись в інтерактивному режимі з провідними фахівцями ДПА України на актуальні теми податкової політики (З газ. «Урядовий кур’єр»).
V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом за підручником.
VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
Лексико-синтаксична робота
• Записати слова до відповідної колонки таблиці. Увести в речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення.
Корець, хорунжий, зріти, перст, холодильник, лікарня, піца, супермаркет, праця, уста, прач, вия, зоміст, маршрутне таксі, телефон, корзно, кауфер.

Довідка: корець — металевий або дерев’яний кухоль чи ківш із держаком;

хорунжий — особа, що носила прапор або корогву війська, прапороносець;

зріти — бачити; перст — палець, уста — губи, прач — дерев’яний гладенький валок для вибивання білизни під час прання, праник; вия — шия; корзно — старовинний одяг; кауфер — перукар.

• Розтлумачити незнайомі вам слова.
Ситуативно завдання (робота в парах)
• Побудувати діалог на одну із запропонованих тем, використовуючи при цьому неологізми:
1. Зустріч з другом (подругою) в інтернет-кав’ярні. 2. У подарунок на день народження одна з подружок отримала від батьків найновіший комп’ютер. 3. Сучасна мода. 4. Новинки у світі мобільного зв’язку.
VІІ. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді на запитання:
1. Яку роль виконують застарілі слова й неологізми в різних стилях мовлення?
2. Що слід ураховувати під час використання застарілих слів і неологізмів?
VIII. Підсумок уроку
IX. Домашнє завдання
1. Скласти зв’язне висловлювання на тему «Роль застарілих слів і неологізмів у мовленні».
2. Виписати з художньої літератури, газет, журналів по три речення з архаїзмами, історизмами і неологізмами.

 

Схожі презентації: