Головна » Мовознавство

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. ТЕКСТ, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ (урок)
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. ТЕКСТ, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо;
удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум художнього стилю; сприяти підвищенню мовної й мовленнєвої культури шестикласників.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку
ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів
Дослідження-спостереження
• Дослідити, яким структурним частинам тексту відповідають подані уривки висловлювань. Свій вибір аргументувати.
1. «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер» — таке було рішення старих. 2. Це було дуже давно. В одному селі на Україні дівчата й жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, серветку, одяг. 3. Дружина бідняка не принесла ні вишитого рушника, ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташка, як жива (За В. Сухомлинським).
ІV. Проведення навчального читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю
Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця (приблизно 2–3 хвилини)
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів.
Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
Я стаю меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.
І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою.
Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово!
Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі й саме небо...
А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді!
Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села і повернулись до мене, чи це новий ключ?..
А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі... (М. Стельмах, 298 сл.).
Виконання завдань, спрямованих на перевірку розуміння прочитаного
Інформаційно-змістові завдання
• Визначити, про що йдеться в прочитаному тексті (сформулювати його тему).
• Визначити основну думку висловлювання. У якій частині тексту вона міститься?
• Який із запропонованих заголовків, на вашу думку, найбільше відповідає характеру й змісту тексту?
1 Над нашою хатою. 2 Гуси-лебеді летять... 3 Диво.
• Дати відповіді на запитання:
1. Хто виступає автором цього роздуму?
А Дід; Б хлопчик; В письменник.
2. Хмари струшують на землю:
А смуток; Б радість; В бентежні звуки далеких дзвонів.
3. Що кружляло навколо хлопця, коли він замислився?
А Думки про лебедів; Б видіння казки; В спогади про дитинство.

Структурно-композиційні завдання
• Поділити прочитаний текст на смислові частини. Скласти простий план (робота в групах).
• У кожному абзаці виділити ключові слова або сполучення слів, які мають смислове навантаження.
• Довести, що прочитаний текст належить до роздуму. Визначити його будову (виділити тезу, аргументи (доведення) і висновок).
Мовно-мовленнєві завдання
• Який загальний емоційний тон висловлювання?
• Які виражально-зображувальні засоби властиві прочитаному тексту?
• Указати в таблиці вид художніх засобів.
• Навести приклади риторичних засобів, ужитих у тексті.

Оцінно-контролювальні завдання
• На основі прочитаного мовчки тексту дати розгорнуту відповідь на питання Яке значення в житті хлопця мали лебеді? Відповідь оформити у формі міркування.
• Усно переказати прочитаний текст, додержуючи стилістичної й типологічної структури висловлювання.
V. Узагальнення зробленого на уроці
VI. Домашнє завдання

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо;
удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум художнього стилю; сприяти підвищенню мовної й мовленнєвої культури шестикласників.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку
ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів
Дослідження-спостереження
• Дослідити, яким структурним частинам тексту відповідають подані уривки висловлювань. Свій вибір аргументувати.
1. «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер» — таке було рішення старих. 2. Це було дуже давно. В одному селі на Україні дівчата й жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, серветку, одяг. 3. Дружина бідняка не принесла ні вишитого рушника, ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташка, як жива (За В. Сухомлинським).
ІV. Проведення навчального читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю
Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця (приблизно 2–3 хвилини)
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів.
Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
Я стаю меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.
І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою.
Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово!
Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі й саме небо...
А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді!
Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села і повернулись до мене, чи це новий ключ?..
А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі... (М. Стельмах, 298 сл.).
Виконання завдань, спрямованих на перевірку розуміння прочитаного
Інформаційно-змістові завдання
• Визначити, про що йдеться в прочитаному тексті (сформулювати його тему).
• Визначити основну думку висловлювання. У якій частині тексту вона міститься?
• Який із запропонованих заголовків, на вашу думку, найбільше відповідає характеру й змісту тексту?
1 Над нашою хатою. 2 Гуси-лебеді летять... 3 Диво.
• Дати відповіді на запитання:
1. Хто виступає автором цього роздуму?
А Дід; Б хлопчик; В письменник.
2. Хмари струшують на землю:
А смуток; Б радість; В бентежні звуки далеких дзвонів.
3. Що кружляло навколо хлопця, коли він замислився?
А Думки про лебедів; Б видіння казки; В спогади про дитинство.

Структурно-композиційні завдання
• Поділити прочитаний текст на смислові частини. Скласти простий план (робота в групах).
• У кожному абзаці виділити ключові слова або сполучення слів, які мають смислове навантаження.
• Довести, що прочитаний текст належить до роздуму. Визначити його будову (виділити тезу, аргументи (доведення) і висновок).
Мовно-мовленнєві завдання
• Який загальний емоційний тон висловлювання?
• Які виражально-зображувальні засоби властиві прочитаному тексту?
• Указати в таблиці вид художніх засобів.
• Навести приклади риторичних засобів, ужитих у тексті.

Оцінно-контролювальні завдання
• На основі прочитаного мовчки тексту дати розгорнуту відповідь на питання Яке значення в житті хлопця мали лебеді? Відповідь оформити у формі міркування.
• Усно переказати прочитаний текст, додержуючи стилістичної й типологічної структури висловлювання.
V. Узагальнення зробленого на уроці
VI. Домашнє завдання

 

Схожі презентації: